Terry

Anh hùng Nam Trấn có biệt hiệu "Sói Truyền Thuyết", có tính cách "chủ nghĩa anh hùng", kẻ thù là Geese thủ lĩnh thế lực xấu ở Trấn Nam.

Boobplex

Lộn ngược cơ thể dùng chân tấn công, nhắm vào cằm của kẻ địch đến khi hất tung kẻ địch lên giữa không trung. Tấn công kẻ địch đơn lẻ.

Thiêu đốt tay

Một trong các tuyệt kỹ độc môn tự sáng lập kết hợp với Bát Cực Quyền, sức mạnh của quyền to lớn đến nỗi xẹt ra tia lửa trong không khí. Tấn công kẻ địch đơn lẻ, hồi phục 100 điểm Nộ; tỉ lệ nhất định giảm mục tiêu và Kẻ Địch xung quanh 10% phòng thủ, duy trì 32 giây; Tạo mới [Thăng Long Suất].

Úp Rổ Tấn Công

Động tác tấn công sáng chế từ bóng rổ. Tấn công 1 kẻ địch, giảm 10% tỉ lệ miễn thương mục tiêu, duy trì 32 giây; Tỉ lệ nhất định giảm 10% tỉ lệ miễn thương địch xung quanh; Tạo mới [Ngón Thiêu Đốt].

Suối Năng Lượng

Tuyệt Kỹ tự sáng lập, vung nắm đấm xuống đất, trụ năng lượng phá đất trồi lên tựa như sóng thần. Tấn công kẻ địch đơn lẻ, mục tiêu cứ có 20% sinh lực, phe ta nhận 0.8 điểm năng lượng; nếu mục tiêu ở hàng trước, tỉ lệ nhất định thêm [Choáng] (không thể hành động, duy trì 20 giây); nếu mục tiêu ở hàng sau, tăng 15% sát thương; đặc biệt sau khi thức tỉnh vũ khí tăng nhiều sát thương, phạm vi tấn công đổi thành 1 hàng kẻ địch; nếu chỉ đánh chính xác 1 người, tỉ lệ nhất định [Choáng] và tăng 15% sát thương.

Người quen cũ 1: Terry, King, Mary, tấn công tăng 15%

Người quen cũ 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, tấn công tăng 20%

Người quen cũ 3: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 21, tấn công tăng 25%

Chu du thiên hạ 1: Terry, Haohmaru, Kasumi Todoh, HP +15%

Chu du thiên hạ 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, HP+20%

Chu du thiên hạ 3: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 21, HP+25%

Thù cha 1 Terry, Andy, Geese, tấn công tăng 15%

Thù cha 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, tấn công tăng 20%

Thù cha 3: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 21, tấn công tăng 25%

Chiến ý bộc 1: Kích hoạt 5 túc mệnh đấu sĩ khác, tấn công tất cả đấu sĩ tăng 0.6%

Chiến ý bộc 2: Kích hoạt 6 túc mệnh đấu sĩ khác và tổng cấp túc mệnh đạt lv8 tấn công tất cả đấu sĩ tăng 0.9%

Chiến ý bộc 3: Kích hoạt 7 túc mệnh đấu sĩ khác và tổng cấp túc mệnh đạt lv8 tấn công tất cả đấu sĩ tăng 1.2%

Sói truyền thuyết 1: Thức tỉnh vũ khí, thức tỉnh tuyệt kĩ [Suối năng lượng]

Sói truyền thuyết 2: Thức tỉnh vũ khí bậc 2, sát thương tuyệt kĩ tăng 7.5%

Sói truyền thuyết 3: Thức tỉnh vũ khí bậc 3, sát thương tuyệt kĩ tăng 15%

Lấy đức báo oán 1: Thức tỉnh áo, HP+7.5%

Lấy đức báo oán 2: Thức tỉnh áo bậc 2, HP+10%

Lấy đức báo oán 3: Thức tỉnh áo bậc 3, HP+13%

Sói đói gào thét 1 : thức tỉnh sách, tấn công tăng 7.5%

Sói đói gào thét 2: thức tỉnh sách bậc 2, tấn công tăng 10%

Sói đói gào thét 3: thức tỉnh sách bậc 3, tấn công tăng 13%

Nam Trấn anh hùng 1: thức tỉnh huy hiệu, HP+7.5%

Nam Trấn anh hùng 2: thức tỉnh huy hiệu bậc 2, HP+10%%

Nam Trấn anh hùng 3: thức tỉnh huy hiệu bậc 3, HP+13%