Benimaru Nikaido

Đồng dội Kusanagi Kyo, đấu sĩ bẩm sinh, đồng thời là công tử của Nikaido.

Cú Đá Sấm Chớp Siêu

Dùng tư thế vô lê tuyệt đẹp tiến hành đá Kẻ Địch. Tấn công kẻ địch đơn lẻ.

Đòn Chân Không

Một tay chống xuống đất xoay chuyển cơ thể tốc độ cao, thực hiện nhiều đợt cú đá nhanh nhẹn. Tấn công 1 kẻ địch, hồi phục 100 điểm Nộ, tạo mới [Quyền Lôi Nhẫn].

Quyền Lôi Nhẫn

Tuyệt kỹ độc môn của Benimaru, tay phải ngưng tụ Sức Mạnh Lôi Điện và đánh ra, sức mạnh khổng lồ. Tấn công kẻ địch đơn lẻ và thêm [Tê Liệt], nếu không phải cách chơi thi đấu, sát thương tăng 25%.

Đòn Sấm Sét

Tuyệt kỹ độc quyền của Benimaru, đòn đánh lôi điện tích lũy sức mạnh còn ghê gớm hơn cả Quyền Lôi Nhẫn. Tấn công kẻ địch đơn lẻ, bỏ qua của mục tiêu 20% phòng thủ, và thêm [Tê Liệt], nếu không phải ở trong tính năng thi đấu, sát thương tăng 25%. Gây cho mục tiêu xung quanh 20% sát thương bắn tung, có tỉ lệ nhất định thêm [Tê Liệt].

Đột nhật 1: Benimaru, Daimon, Kyo, tấn công tăng 15%

Đột nhật 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, tấn công tăng 20%

:

Xuất thân nhà giàu 1: Benimaru, Robert, Chizuru, HP +15%

Xuất thân nhà giàu 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, HP +20%

:

Thần thoại điện quang 1 Benimaru, Shermine Yuki, Choi, tấn công tăng 15%

Thần thoại điện quang 2: Có 3 đấu sĩ và tổng sao đạt 15, tấn công tăng 20%

Chưa có shermine yuki trong ver1:

Lô hỏa thuần thanh 1: Kích hoạt 5 túc mệnh đấu sĩ khác, tấn công tất cả đấu sĩ tăng 0.6%

Lô hỏa thuần thanh 2: Kích hoạt 6 túc mệnh đấu sĩ khác và tổng cấp túc mệnh đạt lv8 tấn công tất cả đấu sĩ tăng 0.9%

:

Thiên tài lai 1: Thức tỉnh vũ khí, thức tỉnh tuyệt kĩ [Đòn sấm sét]

Thiên tài lai 2: Thức tỉnh vũ khí bậc 2, sát thương tuyệt kĩ tăng 7.5%

Thiên tài lai 3: Thức tỉnh vũ khí bậc 3, sát thương tuyệt kĩ tăng 15%

Thân sĩ sao băng 1: Thức tỉnh áo, HP+7.5%

Thân sĩ sao băng 2: Thức tỉnh áo bậc 2, HP+10%

Thân sĩ sao băng 3: Thức tỉnh áo bậc 3, HP+13%

Ngôi sao thời trang 1: thức tỉnh sách, tấn công tăng 7.5%

Ngôi sao thời trang 2: thức tỉnh sách bậc 2, tấn công tăng 10%

Ngôi sao thời trang 3: thức tỉnh sách bậc 3, tấn công tăng 13%

Thể chất tích điện 1: thức tỉnh huy hiệu, HP+7.5%

Thể chất tích điện 2: thức tỉnh huy hiệu bậc 2, HP+10%%

Thể chất tích điện 3: thức tỉnh huy hiệu bậc 3, HP+13%